Jaque mate al Rey

Mariona Mas Rispa

És inevitable, que a la vida ens veiem immersos en partides que no hem decidit jugar. Però, les circumstàncies moltes vegades inesperades, i els vincles humans més propers, fan que ens veiem implicats en escenaris i partides que no depenen de nosaltres; els anomenats danys col·laterals. D’aquesta manera ens veiem obligats a viure i decidir condicionats per les regles d’un joc que limita la nostra llibertat.“Jaque mate al rey”, presenta doncs, a través de la metàfora del joc dels escacs, una realitat simbòlica, que parla sobre les relacions i els rols dins la família i com una mort pot ocasionar un conflicte on conflueixen relacions de poder, ambició i avarícia entre tots els membres del grup.
Jaque mate al Rey, 2013.
Serigrafia sobre paper.

Obra exposada al Sense Títol, 2013.
Aquest projecte forma part d'un Treball de Final de Grau.